HISTORIEN

SANDNESKAMERATENE

Copyright © All Rights Reserved

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I august 1915 ble dobbeltkvartetten "Sandneskameratene" Stiftet. Sandneskameratene bestod av førstetenorene Sigvard Indrehus og Jacob Oftedal, andretenorene Jørgen Rostrup og Thorvald Hansen, førstebassene Arne Vølstad og Sven N. Oftedal og andrebassene Arnold Thomas og Marius Skadsem.

 

Initiativtaker til Sandneskameratene var Jørgen Rostrup. Rostrup hadde gjort det første forsøk på å få i gang et mannskor i Sandnes i 1913. Dette koret

fungerte bare i ett år. Rostrup forsøkte igjen med en ny kvartett som seinere ble slått sammen med en annen kvartett under ledelse av

Gunnar Arneson. Således ble det etablert en dobbeltkvartett som seinere fikk navnet Sandneskameratene.

 

Den første dirigenten for Sandneskameratene var Thorvald Oftedal og deretter Marius Skadsem som holdt i taktstokken til 1917. Sigvard Indrehus

overtok deretter ledelsen. Han var med i Sandneskameratene i hele 42 år hvorav 38 år som dirigent. I alle disse årene var han også

Sandneskameratenes store solist.

 

 

 

 

 

SENTRALE BEGIVENHETER

 

I DE TIDLIGE ÅR

 

Den første store begivenheten i korets historie var Vestlandske sangstevne i Haugesund i 1920. Dette var den store anledningen til å

vise hva koret stod for. Kameratene gjorde seg sanglig bemerket og det førte til nytt gåpå humør og nye fremstøt.

 

I 1930 la Sandneskameratene ut på en ukesturne til Oslo via Bergen. På denne turen sang koret inn 14 plater samt 15 nummer

for NRK. I tillegg fortelles det at Sigvard Indrehus sang inn 3 plater for egen regning.

 

Et annet høydepunkt var landssangerstevnet i Oslo i 1935. Det lille koret på 26 mann tok opp kampen med store kor på 60-80 mann og fikk

meget god kritikk.

 

I30-årene ble det mange konserter for Kringkastingen. NRK fikk den gang et brev fra en engelskmann som i oversettelse lyder som følger:

 

Dear Sir.

I aften mellom 1.0.15 og 10.50 (engelsk sommertid) hadde jeg den glede å høre et

Mannskor fra Deres stasjon Oslo overført fra Stavanger. Lø meg gratulere

Dem hjertelig med kvaliteten på korets sang. Det var virkelig vakkert. Stemmene er

fine og klare og det er ikke vanskelig å merke seg at sangerne var vant til

å synge. Jeg har hørt dusinvis av kor fra Belfast, Dublin, Britiske stasjoner, Frankrike,

Nederland og Sveits. Men bare ett kor kunne sammenlignes med Deres kor.

Det er et kor på 350 medlemmer men Deres var vel 30-40 (det var 16). Tenoren

som sang solopartiet med acc. av koret var fin og klar, og klang i kvalitet

som italiensk. Jeg skulle ønske at Stavangerkoret fikk vite hvor meget

en fremmed nøt deres konsert, så jeg vil be Dem bringe denne hilsen til rette

Vedkommende.

Deres Mr. D. C. Leavy

 

I 1936 tok Kameratene avgårde til Stockholm. Det var gjort avtale med Svenska Radiotjenst om en konsert, og grammofonselskapet "Sonora" om å synge inn 6 nummer. Sverigeturenvarte i 12 dager, konserten gikk bra og hallomannens kommentar var: <Detta var en mycket trävleg koncert>. Kameratene overnattet blant annet i telt og på slumsøstrenes herberger i Stockholm. Prisen var kr. 1,50 pr. seng inkludert kaffe om morgenen. Honoraret i radioen var

derimot hele kr. 200,-.

 

Sesongen 39 / 40 var preget av tidens tegn og nyttårsaften sang Kameratene for soldatene på Madlaleir.

 

 

WALES-TUREN I 1954

 

 

Under krigen ble det ikke holdt noen konserter. Medlemmene kom sammen nå og da, men det ble ikke noe målbevisst arbeid mot noen konserter.

 

Etter krigen vokste koret i antall medlemmer og feiret et noe forsinket 30-årsjubileum i7946 med gjester fra distriktet.

 

Den neste utenlandstur gikk til Danmark i 1949 sammen med musikkorpset Sverre Sigurdson. Bestemmelsesstedet var Sandnes sin

vennskapsby Nyborg.

 

I 1952 deltok koret på landssangerstevnet på Lillehammer. Hele 2500-3000 sangere inntok byen og det var noen glade sangere som forlot

Lillehammer etter vellykkede opptredener. Sandneskameratene fikk nok En gang ros for sine lyse og uanstrengte tenorstemmer' men fikk

litt kritikk for manglende-rytme og sanglig uttrykk. Sandneskameratene avsluttet stevnet med en liten privat sammenkomst på Maihaugen.

 

To år seinere dro koret til Wales på sangfestival. Sammen med folkedansere og folkemusikere fra de fleste europeiske land opplevde våre sangere en uke

med formelle og uformelle konserner og sammenkomster til stor glede.

 

Resten av femtiårene og sekstiårene var preget av jevnlige sammenkomster og konserter bl.a. i regi av Sør-Rogaland songarlag. I

tilknytning til Sandnes bys 100 års jubileum skrev teatersjef Endreson et skuespill som skulle illustrere da vikingene kom hjem fra Vinland.

Dette skuespillet ble lansert under mottoet "The Singing Vikings". Koret slet med dette programmet hele sesongen. Ifølge protokollen fra dette

som noen vil kalle et sidesprang i korets historie står det:

 

"Tross mange dystre spådommer kan en vel si at Sandneskameratene kom helskinnet

fra det men ingen har hevet røsten for om mulig å forfølge denne gren av korets

virksomhet".

 

FRAM MOT 75-ARS IUBILEUM

 

ARENE FRA 1970

 

Til tross for at det idag er 75-års jubileum som feires, må det sies noe om den forrige store jubileumsfeiringen, nemlig da koret rundet sine 60 år.

 

Begivenheten ble feiret med konsert, som naturlig var, og fra kritikken "dagen derpå" sakser vi:

Med hensyn til korets prestasjoner, så er de jevnt gode, og fremfor alt kultiverte og vel forberedte. Klangen er jevn, med et særlig godt og sonort preg over bassgruppene. Tenorene sang behagelig, men gjennomført dekket og forsiktig. Dette er åpenbart tilsiktet, sikkert for å unngå spriking i stemmene. Men dermed

begrenses dynamikken. "

 

Det skal også bemerkes at akkompagnatør ved nevnte konsert var en viss Steinar Eielsen, korets nye dirigent, og en person som kom til å få stor

betydning for korets videre utvikling.

 

På slutten av 70-tallet, og et stykke inn i 80-årene var det jevnt tilsig av nye sangere, og i sesongen 1981-82 talte Sandneskameratene hele 35 personer.

Verken før eller seinere i korets karriere har det vært så mange aktive.

 

Allerede i mai 1977later det til at koret gjør seg positivt bemerket igjen m.h.t. sanglig innsats. Ved det 28. sangstevne i Egersund deltok

Sandneskameratene , og fra kritikken sakses:

"Mye tyder på at koret i løpet at det siste året har tatt skrittet tilbake til de fremste av Rogalands amatørkor. Etter å ha ligget i dødvannet i noen år, uten fast dirigent og med sterkt redusert medlemstall, er koret nå bygget opp igjen fra grunnen under sin nye dirigent Steinar Eielsen. Han har søkt nye veier og brutt igjennom konvensjonelle oppfatninger av mannskor-klang.

 

NYTT SAMARBEID - UTVIKLING

 

Steinar Eielsen startet i 1979 også et kvinnekor i Sandnes - Concentus - og i løpet av 80-årene ble det innledet et samarbeid med dette koret. Foruten

å virke inspirerende - både sanglig og sosialt - har dette samarbeidet bidratt vesentlig til at Sandneskameratene også for egen del har hatt en positiv

musikalsk utvikling. Gleden ved å kunne synge også i blandet kor har vært befriende, og har medvirket til en formidabel mulighet til økning

i repertoarvalg. En viss skepsis til dette samarbeidet var det riktignok, idet noen mente at Sandneskameratene kom til å miste sitt særpreg. I årene

som har gått må det kunne hevdes at all tvil har blitt gjort fullstendig til skamme!!

 

UTENLANDSENGASJEMENT

 

Allerede i 1936 var Sandneskameratene på sin første utenlandsturne, idet koret reiste til Stockholm. Turneer til utlandet har i løpet av 8O-årene markert

noen av høydepunktene i korets karriere. Ikke minst gjelder dette turen til Finland i pinsen 1987, hvor turen bl.a. var en gjenvisitt til det finske koret

KYL - hvilket er utlagt: Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laualajat. (Koret ved Handelshøgskolen i Helsinki). I korturneen var også

innlagt visitt i Sandnes' finske vennskapsby Perniø. (Bjørnå). Også denne turen ble gjennomført sammen med Concentus, og ble vel den

begivenhet som for alvor fikk de to kor til å manifestere felles styrke og gjensidig individuelt særpreg.

 

I 1986 ble den danske vennskapsby Nyborg, blitt sanglig besøkt, også sammen med Concentus.

I jubileumssesongen 1990 reiste korene til Skottland.