AKTIVITETER

Koret har øvinger på Vågen Videregående skole i Sandnes, hver mandag kl 19:00. Øvelsen varer til 22:00, med en (viktig) kaffepause midtveis. Listen kan lastes ned. Kaffeansvarlig merket med gult.